huis taxeren. nl Huis-Taxeren.nl
[Informatie over het laten taxeren van een woning]

Huis taxeren online

Weten wat uw huis waard is? Laat dan een taxatie uitvoeren.

Redenen voor het laten taxeren van een huis

Het taxeren van een woning kan om verschillende redenen nodig zijn. Zo is de belangrijkste reden voor een taxatie het aanvragen van een hypotheek. Wanneer u een huis wilt kopen en een hypotheek nodig hebt moet u aan de bank kunnen laten zien wat de waarde is van een woning. Geldverstrekkers willen namelijk naast de gegevens over uw baan en salaris ook weten of het huis dat u koopt een goede investering is. Alleen wanneer de bank de waarde van de woning weet, kan deze bepalen of het risico van de hypotheek acceptabel is.

Maar er kunnen ook andere reden voor het taxeren van een huis. Zo kunt een huis taxeren om te bepalen of u een aankoop gaat doen, om een indicatie van de verkoopprijs te krijgen, voor de opstalverzekering, bij boedelscheiding, splitsing van onroerend goed, aanslag successierechten, minnelijke waardering, WOZ contra taxatie of transactie.

Op welk moment uw huis laten taxeren?

Een huistaxatie hangt samen met de ontbindende voorwaarde van de financiering. Wanneer uit de taxatie naar voren komt dat een huis niet zoveel waard is als dat u ervoor betaalt, krijgt u geen volledige financiering voor de woning. Het is dus verstandig om de taxatie uit te laten voeren, voordat de ontbindende voorwaarde van financiering verloopt.

Mocht u het huis taxeren wanneer de ontbindende voorwaarde is verlopen, dan loopt u de kans dat het huis minder waard is dan u dacht. Doordat de ontbindende voorwaarde is verlopen komt u niet meer zomaar van de koop van het huis af. U zult dan waarschijnlijk een fikse boete of schadevergoeding moeten betalen.

Wel is het handig om te wachten met uw huis laten taxeren totdat er een bouwkundige keuring is gedaan en er daarbij geen problemen zijn geconstateerd. Ook wachten de meeste mensen tot ze zeker weten dat de koop door kan gaan, gaat de koop toch niet door, dan zijn in ieder geval de taxatiekosten uitgespaard.

NWWI en NHG

Taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij het NWWI (Nederlands Woning Waarde Instituut) aanmelden. Dit instituut valideert taxatierapporten van huizen van aangesloten taxateurs en ziet erop toe dat elke taxatie uniform en volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld.

Een taxatierapport dat is opgesteld door een taxateur die is aangesloten bij het NWWI wordt altijd geaccepteerd door hypotheek geldverstrekkers en het NHG (Nationale Hypotheek Garantie).

Naast het feit dat de taxateur ingeschreven moet zijn bij het NWWI, moet deze ook vermeld staan in een het kwaliteitsregister; NRVT. Huistaxaties voor het aanvragen van een hypotheek moeten dus altijd worden gedaan door gecertificeerde en erkende taxateurs.

Kosten voor een huis taxeren

Een huis laten taxeren brengt kosten met zich mee. Het tarief voor een taxatierapport is bij veel taxateurs afhankelijk van de waarde van de woning. Een gebruikelijk tarief is 0,185% van de getaxeerde waarde. De laatste tijd komen er steeds meer taxateurs die een taxatie voor een vast tarief aanbieden, hierdoor is het voor u al snel duidelijk wat de kosten zijn voor een taxatie. Let wel altijd op bijkomende kosten zoals kadasterkosten, gemeentelijke leges, administratiekosten en BTW.

Huis taxeren online

Op internet zijn vele taxateurs te vinden die klaar staan om uw huis te taxeren. Uw huis online laten taxeren is tegenwoordig deels mogelijk. Maar een computer kan de taxateur niet vervangen. De werkelijke situatie ter plaatse is bepalend. Een verbouwing, een nieuwe keuken en een nieuwe badkamer worden door een computer niet meegenomen in de bepaling van de waarde van een woning. Een online huistaxatie is handig voor de indicatie van de waarde van een woning, maar voor een gecertificeerd taxatierapport hebt u nog altijd een taxateur nodig die uw woning komt bekijken.